"Coaching en Begeleiding voor Kinderen"                       

A A A

Kinderen moeten met plezier naar school gaan en leren moet vooral ook leuk zijn. Bij sommige kinderen gaat het leren niet altijd even gemakkelijk en kan een extra steuntje in de rug een uitkomst bieden.
CEB4Kids zorgt ervoor dat uw kind met behulp van bijles/remedial teaching toch een stapje verder komt.

CEB4kids geeft bijles op de volgende gebieden.

Bijles voor taal-spelling-lezen, rekenen en schrijven
Een kind leert het beste als het lekker in zijn vel zit en zich veilig voelt. De leerstof kan zo afgepast worden dat uw kind weer vertrouwen krijgt in die moeilijke rekensommen, of dat lastige spellingsprobleem.


Huiswerkbegeleiding
Sommige kinderen hebben moeite met het maken en plannen van huiswerk, dit kan verschillende oorzaken hebben.
CEB4Kids helpt uw kind om op een gestructureerde manier aan het werk te gaan en resultaten te verbeteren.


CITO training
Op het gebied van Spelling, Rekenen en Begrijpend lezen, geef ik CITO training. Deze training geef ik om uw kind meer zelfvertrouwen en inzicht te geven bij het maken van de toetsen.
Het doel is om meer handvatten te geven waarbij het kind in staat is om de toets(en) optimaal te maken.