"Coaching en Begeleiding voor Kinderen"                       

A A A

Om van start te kunnen gaan vind ik het prettig om eerst een kennismakingsgesprek te hebben met u en uw kind. Dit kan bij mij in de praktijk maar het kan ook telefonisch met alleen u als ouder.

Wanneer het voor ons allemaal goed voelt, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek en een eventuele starttest wordt er een handelingsplan opgesteld.
Dit handelingsplan is gericht op een specifiek leerprobleem en werkt n.a.v. SMART-doelen. SMART-doelen wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden. Eventueel wordt er samengewerkt met de school waarop uw kind zit.

Dit handelingsplan wordt vooraf met u (als ouder) besproken zodat u inzicht heeft in de behandelperiode. Na dit gesprek kan de behandeling van start gaan. Aan het einde van het handelingsplan vindt er een evaluatie plaats, zowel met het kind als met u als ouder. Indien nodig breiden we het plan uit of stellen we een nieuw plan op.

Alle bijlessen vinden plaats op locatie CEB4kids. In overleg is een afwijkende locatie mogelijk.